สิ่งที่ ” ลูกค้า “ จะได้รับจาก Kitchenmall

 • สินค้าที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

 • กระบวนการผลิตสินค้าที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน

 • การพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา

 • ความใส่ใจจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการขาย

มาตรฐาน ” เตาอบเบเกอรี่ “ วัดกันที่อะไร?

 • แท่งทำความร้อนถึง 6 แผง ที่สามารถช่วยให้ความร้อนได้ดีกว่า รุ่นทั่วๆไปที่มีเพียง 4 แพง

 • กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ ด้วยช่องระบายความร้อนที่จะช่วยระบายทั้งความร้อนแบบไอน้ำ และควันต่างๆ ที่เกิดภายในตู้

 • ระบบตัดไฟ หากเกิดการลัดวงจรของระบบ
  การทำงานปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

 • ฝากระจกใสที่ช่วยในการมองเห็นวัตถุดิบ
  ได้ง่ายขึ้น

 • ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 400 องศา อบได้
  หลากหลาย

 • มีขนาดให้เลือกเยอะตั้งแต่ 1 ชั้น 1 ถาด
  ไปจนถึง 3 ชั้น 9 ถาด

 

ทำไมต้องเตาอบเบเกอรี่ KITCHENMALL

ทำไมต้องเครื่องสไลด์ KITCHENMALL  

 สิ่งที่ ” ลูกค้า “ จะได้รับ Kitchenmall

 • สินค้าที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

 • กระบวนการผลิตสินค้าที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน

 • การพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา

 • ความใส่ใจจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการขาย

มาตรฐาน ” เตาอบเบเกอรี่ “ วัดกันที่อะไร?

 • แท่งทำความร้อนถึง 6 แผง ที่สามารถช่วยให้ความร้อนได้ดีกว่า
  รุ่นทั่วๆ ไปที่มีเพียง 4 แพง

 • กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ ด้วยช่องระบายความร้อนที่จะช่วยระบายทั้งความร้อนแบบไอน้ำ และควันต่างๆ ที่เกิดภายในตู้

 • ระบบตัดไฟ หากเกิดการลัดวงจรของระบบการทำงาน
  ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

 • ฝากระจกใสที่ช่วยในการมองเห็นวัตถุดิบได้ง่ายขึ้น

 • ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 400 องศา อบได้หลากหลาย

 • มีขนาดให้เลือกเยอะตั้งแต่ 1 ชั้น 1 ถาด ไปจนถึง 3 ชั้น 9 ถาด



ทำไมต้อง เตาอบเบเกอรี่ KITCHENMALL

แท่งทำความร้อน 6 แผง
 ในตัวของเตาอบเบเกอรี่ระบบไฟฟ้า มีตัวแท่งทำความร้อนถึง 6 แผง ที่สามารถช่วยให้ความร้อนได้ดีกว่า รุ่นทั่วๆไปที่มีเพียง 4 แพง
แท่งทำความร้อน 6 แผง
 ในตัวของเตาอบเบเกอรี่ระบบไฟฟ้า มีตัวแท่งทำความร้อนถึง 6 แผง ที่สามารถช่วยให้ความร้อนได้ดีกว่า รุ่นทั่วๆไปที่มีเพียง 4 แพง
กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ
ด้วยแผงระบายด้านหลัง ที่จะช่วยระบายทั้งความร้อนแบบไอน้ำ และควันต่างๆ ที่เกิดภายในตู้
กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ
ด้วยแผงระบายด้านหลัง ที่จะช่วยระบายทั้งความร้อนแบบไอน้ำ และควันต่างๆ ที่เกิดภายในตู้
ตัวเครื่องมีระบบตัดไฟเมื่อมีอุณหภูมิสูงหรือลัดวงจร
หากเกิดปัญหาในเครื่องของการลัดวงจรของระบบ หรือแม้แต่อุณหภูมิสูงเกินจนอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ตัวเครื่องมีระบบที่จะตัดไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
มีกระจกด้านหน้าเพื่อสังเกตุวัตถุดิบภายใน
ฝาข้างหน้าถูกออกแบบมาเป็นกระจก เพื่อให้สังเกตวัตถุดิบและป้องกันวัตถุดิบไหม้(หรือเสียหาย)
ตัวเครื่องมีระบบตัดไฟเมื่อมีอุณหภูมิสูงหรือลัดวงจร
หากเกิดปัญหาในเครื่องของการลัดวงจรของระบบ หรือแม้แต่อุณหภูมิสูงเกินจนอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ตัวเครื่องมีระบบที่จะตัดไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
มีกระจกด้านหน้าเพื่อสังเกตุวัตถุดิบภายใน
ฝาข้างหน้าถูกออกแบบมาเป็นกระจก เพื่อให้สังเกตวัตถุดิบและป้องกันวัตถุดิบไหม้(หรือเสียหาย)
 สามารถปรับอุณหภูมิสูงสุด
เตาอบเบเกอรี่ของ Kitchenmall สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 400 องศาเซลเซียส ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้งานได้ในการอบได้หลากหลาย
อบได้หลากหลาย
เตาอบเบเกอรี่ของ kitchenmall สามารถอบวัตถุดิบได้หลากหลายไม่ว่าจะเบเกอรี่แต่ละชนิด เนื้อสัตว์ ผัก หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ
 สามารถปรับอุณหภูมิสูงสุด
เตาอบเบเกอรี่ของ Kitchenmall สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 400 องศาเซลเซียส ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้งานได้ในการอบได้หลากหลาย
อบได้หลากหลาย
เตาอบเบเกอรี่ของ kitchenmall สามารถอบวัตถุดิบได้หลากหลายไม่ว่าจะเบเกอรี่แต่ละชนิด เนื้อสัตว์ ผัก หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ

สิ่งที่ ” ลูกค้า “ จะได้รับจาก Kitchenmall

   • สินค้าที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

   • กระบวนการผลิตสินค้าที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน

   • การพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา

   • ความใส่ใจจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการขาย

มาตรฐาน ” เตาอบเบเกอรี่ “ วัดกันที่อะไร?

   • แท่งทำความร้อนถึง 6 แผง ที่สามารถช่วยให้ความร้อนได้ดีกว่า
    รุ่นทั่วๆ ไปที่มีเพียง 4 แพง

   • กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ ด้วยช่องระบายความร้อน
    ที่จะช่วยระบายทั้งความร้อนแบบไอน้ำ และควันต่างๆ ที่เกิดภายในตู้

   • ระบบตัดไฟ หากเกิดการลัดวงจรของระบบการทำงาน
    ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

   • ฝากระจกใสที่ช่วยในการมองเห็นวัตถุดิบได้ง่ายขึ้น

   • ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 400 องศา อบได้หลากหลาย

   • มีขนาดให้เลือกเยอะตั้งแต่ 1 ชั้น 1 ถาด ไปจนถึง 3 ชั้น 9 ถาด

 

[row_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″]

[/col_inner_3] [/row_inner_3] [row_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″]

ทำไมต้อง เตาอบเบเกอรี่ KITCHENMALL

[row_inner_4] [col_inner_4 span=”6″ span__sm=”12″ margin=”35px 0px 0px 0px” visibility=”show-for-medium hide-for-small”] [row_inner_5 h_align=”center”] [col_inner_5 span=”11″ span__sm=”12″] [row_inner_6] [col_inner_6 span__sm=”12″]
[/col_inner_6] [/row_inner_6] [/col_inner_5] [/row_inner_5]
แท่งทำความร้อน 6 แผง
 ในตัวของเตาอบเบเกอรี่ระบบไฟฟ้า มีตัวแท่งทำความร้อนถึง 6 แผง ที่สามารถช่วยให้ความร้อนได้ดีกว่า รุ่นทั่วๆไปที่มีเพียง 4 แพง
[/col_inner_4] [col_inner_4 span=”6″ span__sm=”12″ margin=”-7px 0px 0px 0px” visibility=”show-for-medium hide-for-small”] [row_inner_5] [col_inner_5 span__sm=”12″ margin=”45px 0px 0px 0px”]
[/col_inner_5] [/row_inner_5] [row_inner_5] [col_inner_5 span__sm=”12″ margin=”30px 0px 0px 0px”]
กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ
ด้วยแผงระบายด้านหลัง ที่จะช่วยระบายทั้งความร้อนแบบไอน้ำ และควันต่างๆ ที่เกิดภายในตู้
[/col_inner_5] [/row_inner_5] [/col_inner_4] [/row_inner_4] [/col_inner_3] [/row_inner_3] [row_inner_3 padding__md=”0px 0px 0px 0px”] [col_inner_3 span=”6″ span__sm=”12″ margin=”30px 0px 0px 0px” align=”center” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]
[row_inner_4] [col_inner_4 span__sm=”12″ margin=”-35px 0px 0px 0px”]
ตัวเครื่องมีระบบตัดไฟเมื่อมีอุณหภูมิสูงหรือลัดวงจร
หากเกิดปัญหาในเครื่องของการลัดวงจรของระบบ หรือแม้แต่อุณหภูมิสูงเกินจนอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ตัวเครื่องมีระบบที่จะตัดไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
[/col_inner_4] [/row_inner_4] [/col_inner_3] [col_inner_3 span=”6″ span__sm=”12″ margin=”-17px 0px 0px 0px” visibility=”show-for-medium hide-for-small”]
มีกระจกด้านหน้าเพื่อสังเกตุวัตถุดิบภายใน
ฝาข้างหน้าถูกออกแบบมาเป็นกระจก เพื่อให้สังเกตวัตถุดิบและป้องกันวัตถุดิบไหม้(หรือเสียหาย)
[/col_inner_3] [/row_inner_3]
 สามารถปรับอุณหภูมิสูงสุด
เตาอบเบเกอรี่ของ Kitchenmall สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 400 องศาเซลเซียส ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้งานได้ในการอบได้หลากหลาย
อบได้หลากหลาย
เตาอบเบเกอรี่ของ kitchenmall สามารถอบวัตถุดิบได้หลากหลายไม่ว่าจะเบเกอรี่แต่ละชนิด เนื้อสัตว์ ผัก หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ

ลูกค้าหลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่าเตาอบเบเกอรี่ต่างกันยังไง ทำไมถึงต้องเลือกซื้อราคาที่ต่างกัน ด้วยคุณภาพสินค้าของ KITCHENMALL ที่มีแท่งทำความร้อนถึง 6 ตัว ซึ่งจะทำให้เบเกอรี่สุกเร็วขึ้นและประหยัดเวลาในการอบเบเกอรี่ของลูกค้า

 
 

โปรโมชั่นพิเศษ

โปรโมชั่นพิเศษ

โปรโมชั่นพิเศษ

ผ่อนจ่ายสบาย กับ KITCHENMALL

ผ่อนสบายนานสูงสุด 10 เดือน

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด**

ผ่อนจ่ายสบาย กับ KITCHENMALL

ผ่อนสบายนานสูงสุด 10 เดือน

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด**

ผ่อนจ่ายสบาย กับ KITCHENMALL

ผ่อนสบายนานสูงสุด 10 เดือน

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด**

สินค้าภายในหมวดหมู่ เตาอบเบเกอรี่

สินค้าภายในหมวดหมู่ เตาอบเบเกอรี่

สินค้าภายในหมวดหมู่เครื่องอบลมร้อน

สินค้าภายในหมวดหมู่สไลด์

บริการจาก Kitchenmall

ฟรีบริการจาก Kitchenmall

ฟรี บริการทดลองเครื่อง 
ลูกค้าสามารถนำวัตถุดิบ
มาทดลองใช้งานกับเครื่องได้ที่หน้าร้าน

ฟรี บริการข้อมูลในการขอ อย.
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณะสุข

ฟรี แนะนำธุรกิจ
มีคอร์สการเริ่มต้นธุรกิจ
(Facebook,ยิงโฆษณา,Content)

ฟรี บริการเครื่องสำรอง
เครื่องเสียไม่ต้องรอซ่อมทางร้าน
มีบริการเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อม

ฟรี เงื่อนไขการรับประกัน
บริการตรวจเช็คสภาพ
สินค้าตลอดการใช้งาน 1 ปี

ฟรี บริการขนส่ง
เฉพาะในกรุงเทพ และ ปริมณทล
*รับประกันสินค้าตลอดการขนส่ง

ฟรีบริการจาก Kitchenmall

บริการจาก Kitchenmall

ฟรี บริการทดลองเครื่อง 
ลูกค้าสามารถนำวัตถุดิบ
มาทดลองใช้งานกับเครื่องได้ที่หน้าร้าน

ฟรี บริการข้อมูลในการขอ อย.
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณะสุข

ฟรี แนะนำธุรกิจ
มีคอร์สการเริ่มต้นธุรกิจ
(Facebook,ยิงโฆษณา,Content)

ฟรี บริการเครื่องสำรอง
เครื่องเสียไม่ต้องรอซ่อมทางร้าน
มีบริการเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อม

ฟรี เงื่อนไขการรับประกัน
บริการตรวจเช็คสภาพ
สินค้าตลอดการใช้งาน 1 ปี

ฟรี บริการขนส่ง
เฉพาะในกรุงเทพ และ ปริมณทล
*รับประกันสินค้าตลอดการขนส่ง

สินค้าภายในหมวดหมู่สไลด์

บริการจาก Kitchenmall

บริการจาก Kitchenmall

ฟรีบริการจาก Kitchenmall

ฟรี บริการทดลองเครื่อง 
ลูกค้าสามารถนำวัตถุดิบ
มาทดลองใช้งานกับเครื่องได้ที่หน้าร้าน

ฟรี บริการข้อมูลในการขอ อย.
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณะสุข

ฟรี แนะนำธุรกิจ
มีคอร์สการเริ่มต้นธุรกิจ
(Facebook,ยิงโฆษณา,Content)

ฟรี บริการเครื่องสำรอง
เครื่องเสียไม่ต้องรอซ่อมทางร้าน
มีบริการเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อม

ฟรี เงื่อนไขการรับประกัน
บริการตรวจเช็คสภาพ
สินค้าตลอดการใช้งาน 1 ปี

สินค้า เตาอบเบเกอรี่ ยอดนิยม

สินค้า เตาอบเบเกอรี่ ยอดนิยม

สินค้าเครื่องเตาอบเบเกอรี่ ยอดนิยม

เตาอบไฟฟ้า 1 ชั้น 2 ถาด

เตาอบขนม เตาอบแก๊ส เตาอบเค้ก ขนาด 124*84*60.5 cm.  รูปทรงคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มเติมฟังก์ชั่นและปลอดภัยต่อการใช้งาน ภายในผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม                  แผงควบคุมระบบความร้อนและสวิตส์การใช้งาน บอกรายละเอียดได้ครบถ้วนและแม่นยำ กระจกทนความร้อนสูง หน้ากระจกกว้างมองเห็นทั่วภายใน เตาอบขนม เตาอบแก๊ส เตาอบเค้ก  ใช้ตัวล้อที่เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมตัวล๊อคทั้ง 4 ล้อ

เตาอบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้า 1 ชั้น 2 ถาด

เตาอบขนม เตาอบแก๊ส เตาอบเค้ก ขนาด 135*90*68 cm. ควบคุมสองระบบคือแก๊สและไฟฟ้า รูปทรงคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มเติมฟังก์ชั่นและปลอดภัยต่อการใช้งาน ภายในผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม แผงควบคุมระบบความร้อนและสวิตส์การใช้งานบอกรายละเอียดได้ครบถ้วนและแม่นยำ กระจกทนความร้อนสูง หน้ากระจกกว้างมองเห็นทั่วภายใน เตาอบขนม เตาอบแก๊ส เตาอบเค้ก  ใช้ตัวล้อที่เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมตัวล๊อคทั้ง 4 ล้อ

เตาอบไฟฟ้า 1 ชั้น1 ถาด

เตาอบขนม เตาอบแก๊ส เตาอบเค้ก ขนาด 90*60*50 cm. รูปทรงคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มเติมฟังก์ชั่นและปลอดภัยต่อการใช้งาน ภายในผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม แผงควบคุมระบบความร้อนและสวิตส์การใช้งาน บอกรายละเอียดได้ครบถ้วนและแม่นยำ กระจกทนความร้อนสูง หน้ากระจกกว้างมองเห็นทั่วภายใน เตาอบขนม เตาอบแก๊ส เตาอบเค้ก  ใช้ตัวล้อที่เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมตัวล๊อคทั้ง 4 ล้อ

เตาอบไฟฟ้า 1 ชั้น 2 ถาด

เตาอบขนม เตาอบแก๊ส เตาอบเค้ก ขนาด 124*84*60.5 cm.  รูปทรงคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มเติมฟังก์ชั่นและปลอดภัยต่อการใช้งาน ภายในผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม                  แผงควบคุมระบบความร้อนและสวิตส์การใช้งาน บอกรายละเอียดได้ครบถ้วนและแม่นยำ กระจกทนความร้อนสูง หน้ากระจกกว้างมองเห็นทั่วภายใน เตาอบขนม เตาอบแก๊ส เตาอบเค้ก  ใช้ตัวล้อที่เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมตัวล๊อคทั้ง 4 ล้อ

เตาอบไฟฟ้า 1 ชั้น1 ถาด

เตาอบขนม เตาอบแก๊ส เตาอบเค้ก ขนาด 90*60*50 cm. รูปทรงคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มเติมฟังก์ชั่นและปลอดภัยต่อการใช้งาน ภายในผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม แผงควบคุมระบบความร้อนและสวิตส์การใช้งาน บอกรายละเอียดได้ครบถ้วนและแม่นยำ กระจกทนความร้อนสูง หน้ากระจกกว้างมองเห็นทั่วภายใน เตาอบขนม เตาอบแก๊ส เตาอบเค้ก  ใช้ตัวล้อที่เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมตัวล๊อคทั้ง 4 ล้อ

เครื่องอบลมร้อน เครื่องอบแห้ง ตู้อบลมร้อน ตู้อบแห้ง 10 ถาด พรีเมี่ยม V.2

แผงทำความร้อน เครื่องอบแห้ง สามารถทำได้ถึง3ด้าน ทำให้อุณหภูมิเข้าถึงอาหารได้ทั่วถึง ขนาดถาดกว้างมากขึ้นถึง 59x59cm ทำให้ใส่วัตถุดิบได้มากยิ่งขึ้น ฝาทึบตู้อบแห้ง สแตเลสมีฉนวนกันความร้อน กักเก็บความร้อนภายในไม่ให้รั่วไหล แผ่นตาข่ายสแตนเลส ปลอดภัยต่ออาหารที่วางทับ ไม่ขึ้นสนิม

คำถามที่พบบ่อย เตาอบเบเกอรี่

เตาอบเบเกอรี่ มีกี่แบบ ?
มีสองแบบ
 1. เตาอบเบเกอรี่ ควบคุมด้วยแก๊สและควบคุมไฟฟ้า
– เตาอบแก๊ส 1 ชั้น 2 ถาด – เตาอบแก๊ส 2 ชั้น 4 ถาด – เตาอบแก๊ส 2 ชั้น 6 ถาด
– เตาอบแก๊ส 3 ชั้น 6 ถาด – เตาอบแก๊ส 3 ชั้น 9 ถาด
 1. เตาอบเบเกอรี่ แบบควบคุมด้วยไฟฟ้า
– เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้า 1 ชั้น 1 ถาด – เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้า 1 ชั้น 2 ถาด
– เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้า 2 ชั้น 2 ถาด – เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้า 2 ชั้น 4 ถาด
– เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้า 2 ชั้น 6 ถาด – เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้า 3 ชั้น 6 ถาด
– เตาอบเบเกอรี่ไฟฟ้า 3 ชั้น 9 ถาด
เตาอบเบเกอรี่ ตัวเครื่องทำจากอะไร ?
เตาอบเบเกอรี่ ภายนอกทำจากสแตนเลสเกรด 304  ภายใน เตาอบเบเกอรี่ เป็นอลูมีเนียมเกรดพรีเมี่ยม
เตาอบเบเกอรี่ สามารถอบอะไรได้บ้างนอกจากขนมปัง ?
เตาอบเบเกอรี่ สามารถอบได้มากมายเช่น อบเนื้อสัตว์ อบธัญพืชต่างๆ
เตาอบเบเกอรี่ ขนาดถาดเท่าไหร่?
เตาอบเบเกอรี่ขนาด 40×60 ค่ะ
เตาอบเบเกอรี่ ใช้อุณหภูมิได้สูงสุดกี่องศา ?
เตาอบเบเกอรี่ สามารถใช้อุณหภูมิได้สูงสุด 400 องศา
เตาอบเบเกอรี่ ใช้งานได้ต่อเนื่องกี่ชั่วโมง ?
สามารถใช้ได้ต่อเนื่องครับเพราะ เตาอบเบเกอรี่ ใช้ในการอบต่อครั้งละไม่เกิน 30-40 นาที
เตาอบเบเกอรี่ กระจกสามารถทนความร้อนได้ไหม ?
ตัวกระจกของ เตาอบเบเกอรี่ สามารถทนความร้อนได้สูงและกันความร้อนได้ดี ช่วยให้ประหยัดแก๊สและไฟฟ้า
ความแตกต่างของ เตาอบเบเกอรี่ ระหว่างแก๊สกับไฟฟ้า ?
สำหรับแก๊สควบคุมไฟฟ้าเฉลี่ยค่าไฟประมาณ 2-3 บาท/ช.ม. เพราะใช้การตั้งค่าการทำงานและแสดงผลบนจอดิจิตอลไฟฟ้าใช้ไฟเฉลี่ย 5-7 บาท/ชั่วโมง เพราะใช้ไฟฟ้าในการทำความร้อนแทนแก๊ส
เตาอบเบเกอรี่ รับประกันกี่ปี ?
เตาอบเบเกอรี่ รับประกัน 1 ปี ในกรณีที่เกิดจากการผลิตผิดพลาดจากโรงงาน หากเกิดจากการใช้งานจะมีค่าบริการและค่าอะไหล่ของสินค้าตามจริง
เตาอบเบเกอรี่ ลูกค้าสามารถทดลองเครื่องก่อนซื้อได้ไหม ?
ได้ครับหากลูกค้าต้องการทดลองเครื่องเตาอบเบเกอรี่ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับบริการได้ค่ะ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บทความ เตาอบเบเกอรี่

แบรนด์ลูกค้าที่ไว้วางใจ Kitchenmall